Офіс Національної інвестиційної Ради провів аналіз секторів економіки України, які мають найбільші перспективи подальшого зростання та залучення іноземних інвестицій, - Ольга Магалецька

Офіс Національної інвестиційної Ради провів аналіз секторів економіки України, які мають найбільші перспективи подальшого зростання та залучення іноземних інвестицій. Про це повідомила керівник Офісу Національної інвестиційної Ради Ольга Магалецька.

«Аналіз був проведений за 2010 – 2018 роки на основі показників динаміки обсягів реалізованої продукції, капітальних інвестицій та чистого прибутку підприємств. За результатами аналізу секторів економіки України було визначено наступні види економічної діяльності, які мають найбільші перспективи подальшого зростання та залучення іноземних інвестицій: виробництво харчових продуктів; текстильне виробництво; виробництво одягу; виробництво фармацевтичних продуктів; виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво електричного устаткування; виробництво меблів; підприємства з вирощування однорічних та дворічних культур; підприємства телекомунікацій (електрозв’язок); підприємства, які займаються комп’ютерним програмуванням та пов’язаним консультуванням», - зазначила Ольга Магалецька.

Керівник Офісу повідомила, що дані галузі були обрані через найкраще співвідношення росту чистого прибутку до росту капітальних інвестицій. Окрім того, враховувалася швидкість виходу з кризи 2014 року та кількість років з позитивним чистим прибутком (більше чотирьох років).

Докладніше про результатами проведено аналізу по галузям, які показали найкращий фінансовий результат за досліджуваний період (2010- 2018 рр.):

  • Виробництво харчових продуктів. Підприємства харчової переробної промисловості потребують великих капітальних інвестицій, через що галузь вийшла з кризи 2014 року лише у 2017. Потрібно відзначити, що обсяг реалізованої продукції зростав кожного року протягом досліджуваного періоду і за 9 років ріст склав 239%. Оскільки населення за цей період часу зменшилося, це вказує на збільшення витрат одного громадянина на харчові продукти та ймовірне зростання експорту.

Капітальні інвестиції у галузь за 9 років зросли на 326%, чистий прибуток зріс на 4586% (зокрема, чистий прибуток 2019 року перевищував середній чистий прибуток за 9 років досліджуваного періоду на 1186%).  Варто також зауважити, що ріст капітальних інвестицій дає дуже швидкий результат, у вигляді суттєвого приросту чистого прибутку вже на наступний рік.

Основний вклад роблять великі підприємства. Так, за 9 років фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток зріс майже у 5 разів, в цілому по галузі це показник складає лише у 3,2 рази.

Якщо ж поглянути на різницю у фінансовому результаті між підприємствами, які одержали прибуток та підприємствами, які одержали збиток, то в середньому за 9 років у великих підприємств прибутки переважали збитки  на 586%, у середніх підприємств збитки перевищили прибутки на 26%, а у малих  підприємствах збитки перевищили прибутки на 57%.

 

  • Текстильне виробництво. Підприємства текстильної переробної промисловості показували погані фінансові результати ще до кризи 2014 року, а от з 2016 року галузь, особливо середні підприємства, після різкого росту капітальних інвестицій переживають кращі часи.

Так, протягом 9 років ріст обсягів реалізованої продукції склав 243%, а капітальні інвестиції зросли на 304%.  За цей же час чистий прибуток зріс у 18 разів (чистий прибуток 2019 року перевищував середній чистий прибуток за 9 років на 497%).

Проте слід відзначити, що основна частина росту – продажі та інвестиції, були протягом 2014-2018 років. Чистий прибуток почав зростати лише з 2016 року. Першими вийшли з кризи середні підприємства. Протягом 2016-18 рр. різниця у фінансовому результаті підприємств, які одержали прибуток, та підприємств, які одержали збиток, складає більше 1 млрд. грн (або 816%).  Малі підприємства вийшли з кризи у 2017 році і різниця у фінансовому результаті за 2017-18 роки склала 489 млн. грн (або 730%).

 

  • Виробництво одягу. Підприємства з виробництва одягу хоч і показали зростання прибутку за 9 років на 12900%, все ж мали не досить вдалу першу половину минулого десятиріччя, коли прибутковий рік змінювався збитковим (чистий прибуток 2019 року перевищував середній чистий прибуток за 9 років на 144%). Також слід відзначити, що підприємства галузі не сильно постраждали від кризи 2014 року. Обсяг реалізованої продукції за досліджуваний період зріс на 388%, а капітальні інвестиції на 231%.  

Найкращі результати показують середні підприємства, де останні 3 роки фінансовий результат підприємств, які отримали прибуток перевищує фінансовий результат підприємств, які отримали збиток у 4-5,5 разів. У малих підприємств лише в 2-3 рази.

 

  • Виробництво фармацевтичних продуктів. Підприємства фармацевтичної галузі, почувалися чи не найкраще протягом досліджуваного періоду. Кожен рік (якщо не враховувати кризовий 2014-й) чистий прибуток підприємств зростає разом з ростом обсягів реалізованої продукції, що також супроводжується ростом капітальних інвестицій. За 9 років обсяг реалізованої продукції зріс на 378%, капітальні інвестиції зросли на 335%, чистий прибуток на 489%.

 

  • Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції. Підприємства з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції мали лише один збитковий рік (2014-й), а динаміка наростання чистого прибутку перевищує динаміку росту обсягу реалізованої продукції та капітальних інвестицій. Якщо з 2015 обсяг реалізованої продукції зріс у 2 рази, капітальні інвестиції у 3 рази, то чистий прибуток зріс у 4 рази.

 

  • Виробництво електричного устаткування. Підприємства з виробництво електричного устаткування (електродвигуни і генератори, трансформатори, батареї та акумулятори, проводи і електромонтажні пристрої, побутові електричні пристрої) за 9 років наростили обсяги реалізованої продукції на 162%, капітальних інвестицій на 248%, а чистого прибутку на 778%. Тобто кожна проінвестована гривня приносила зростання чистого прибутку на 3 грн.

 

  • Виробництво меблів. Позитивний фінансовий результат протягом всіх 9 років показали виробники меблів. За 9 років обсяг реалізованої продукції зріс на 331%, капітальні інвестиції на 496%, а чистий прибуток на 758%.

 

  • Підприємства з вирощування однорічних та дворічних культур. Підприємства з вирощування однорічних та дворічних культур показали найкращий результат серед підприємств агропромислового комплексу. Зважаючи, що галузь потребує великих капітальних інвестицій, які за 9 років зросли на 679%, чистий прибуток зріс за цей же період на 372%.

 

  • Підприємства телекомунікацій. Галузь телекомунікацій (електрозв’язок) незважаючи на спад капітальних інвестицій за 9 років на 39%, показала ріст чистого прибутку на 184%. Якби не кризові 2014-2015 роки, ріст був би ще більшим. Обсяг реалізованої продукції зріс на 55%.

 

  • Підприємства, які займаються комп’ютерним програмуванням та пов’язаним консультуванням. Дані підприємства за 9 років підвищили обсяг реалізованої продукції у 10 разів. Капітальні інвестиції зростали до 2016 року і на той момент ріст складав 844%. За результатами 2018 року сума капітальний інвестицій перевищувала показник 2010 року лише на 45%, що втім не позначилося на чистому прибутку, який дуже різко почав зростати у 2016 році і в цілому протягом 2010-18 років зріс на 9800%.

Окрему увагу також хотілося б звернути на наземний транспорт.

Загальну збитковість галузі формують великі підприємства, в той час як середні підприємства вже 3 останні роки отримують позитивний чистий прибуток, малі підприємства стали прибутковими починаючи з 2018. Причому ріст чистого прибутку у малих та середніх підприємств з позитивним фінансовим результатом перевищує 600% за 9 років. Збиток всіх великих підприємств за 9 років виріс у 25 разів до 38 млрд. грн. Тобто, збиток 26% підприємств галузі, майже вдвічі більший за чистий прибуток решти 74% підприємств (26 млрд. грн).

 

 

 

 

© 2020 Office of the National Investment Council of Ukraine